Zvučnički kablovi


Žica zvučnika koristi se za uspostavljanje električne veze između zvučnika i audio pojačala. Moderna žica za zvučnike sastoji se od dva ili više električnih provodnika koji su pojedinačno izolovani plastikom (kao što su PVC, PE ili teflon) ili ređe gumom. Dve žice su električno identične, ali su obeležene da identifikuju ispravan polaritet audio signala. Najčešće, žica za zvučnike dolazi u obliku zip kabla.

Uticaj žice zvučnika na signal koji nosi bila je tema o kojoj se mnogo raspravljalo u krugovima audiofila. Tačnost mnogih reklamnih tvrdnji po ovim tačkama osporili su stručni inženjeri koji naglašavaju da je jednostavan električni otpor daleko najvažnija karakteristika žice zvučnika.

Pročitajte više