Telefonski kablovi i prateća oprema


Telefonski kabl je način vođenog prenosa za vašu telefonsku liniju. To znači da deluje kao fizički put za prenos elektromagnetnih talasa i prenošenje informacija od tačke do tačke. To se vrši pomoću provodljivog materijala kao što je bakarno ožičenje. Telefonski kablovi su obloženi zaštitnim materijalom kao što je PVC kako bi se žice zaštitile od vlage i oštećenja.

Telefonski kabl se može koristiti za sve vrste komunikacija. Oni se nalaze unutar audio i TV opreme, kao i u računarskim i telefonskim mrežama. Optički kablovi su naprednija verzija telefonskih kablova.

Pročitajte više