Samostalni sistemi za kontrolu pristupa


Samostalni sistemi za kontrolu pristupa

Za samostalne sisteme kontrole pristupa, sva elektronika je instalirana na tastaturi ili čitaču - nema dodatnih komponenti ili perifernih uređaja, uključujući dodatno ožičenje, rutere, senzore i alarme. Samostalna kontrola pristupa obično se nalazi na vratima niskog nivoa sigurnosti ili na manjim zgradama bez dodatnih izlaza.

Samostalne jedinice se mogu proizvoditi "touchlock" sistemom, što znači da korisnik mora da unese PIN kod (određenu jedinstvenu kombinaciju brojeva) da bi mu mogao biti omogućen pristup. Samostalni kontroleri pristupa mogu takođe da uključe čitače blizine i magstripe kartice ili druge tokene. Kartice za blizinu i obruči za ključeve koriste beskontaktnu tehnologiju, dok na primer, "magstripes" zahteva provlačenje kroz čitač.

Specifična vrsta samostalnih jedinica za kontrolu pristupa je kontrolna jedinica smeštena u unutrašnjosti zgrade i čitač postavljen na ulazu. Ovo rešenje je generalno sigurnije.

Pročitajte više