PANIK TASTERI


Alarm za paniku je elektronski uređaj dizajniran da pomogne u upozoravanju nekoga u vanrednim situacijama u kojima postoji pretnja po ljude ili imovinu.

Panični alarm je često, ali ne uvek, kontrolisan sakrivenim dugmetom alarma. Ovi tasteri se mogu povezati sa centrom za praćenje ili lokalno putem tihog alarma ili zvučnog zvona/sirene. Alarm se može koristiti za traženje hitne pomoći od lokalnog obezbeđenja, policije ili hitnih službi. Neki sistemi takođe mogu aktivirati televiziju zatvorenog kruga za snimanje ili procenu događaja.

Pročitajte više