Kontrola pristupa


Kontrola pristupa

Kontrola pristupa je način ograničavanja pristupa sistemu, fizičkim ili virtuelnim resursima. U računaru, kontrola pristupa je proces kojim se korisnicima omogućava pristup i određene privilegije sistemima, resursima ili informacijama.

U sistemima kontrole pristupa korisnici moraju da predaju akreditive pre nego što im se odobri pristup. U fizičkim sistemima ovi akreditivi mogu biti u mnogim oblicima, ali akreditivi koji se ne mogu preneti pružaju najviše sigurnosti.

Šta je kontrola pristupa i zašto je ona bitna?

Na osnovnom nivou, kontrola pristupa je sredstvo kontrole ko i kada ulazi na lokaciju. Osoba koja ulazi može biti zaposleni, izvođač radova ili posetilac, a može biti peške ili vozilom. Lokacija na koju se ulazi može biti, na primer, zgrada, soba ili dvorište.

Pričamo o fizičkoj kontroli pristupa kako bismo je razlikovali od kontrole pristupa koja sprečava ljude da uđu u virtuelne prostore - na primer kada se prijavljuju u računarsku mrežu. Iako je jedna od njegovih primarnih upotreba povećanje bezbednosti, fizički sistem kontrole pristupa može ponuditi i mnoge druge prednosti. Recimo, poboljšanu efikasnost vaših poslovnih procesa i upravljanje gradilištem ili zgradom.

Šta je sistem kontrole pristupa?

Kada govorimo o fizičkom sistemu kontrole pristupa, obično mislimo na elektronski sistem bezbednosti. Koriste se identifikatori kao što je pristupna kartica da bi ovlastili ljude da uđu u određena područja. A pošto su ovi sistemi sposobni da evidentiraju ko je gde i kada pristupio, mogu da pruže dragocene podatke koji će vam pomoći da pratite kako se vaše zgrade i lokacije koriste.

Zašto koristiti sistem kontrole pristupa umesto ključeva?

Mehanički ključevi su najjednostavniji oblik fizičke kontrole pristupa i metoda koju koriste manje organizacije. Međutim, čak i za malu kompaniju, upotreba ključeva ima nekoliko nedostataka i ograničenja - posebno kada organizacija postaje veća. Ispod su samo neki od problema koji mogu nastati usled korišćenja ključeva.

Ljudi gube ključeve

Ako neko izgubi ključ, treba da zamenite bravu kako biste bili sigurni da se izgubljeni ključ ne može zloupotrebiti. Zatim treba da podelite nove ključeve svima kojima je potreban pristup istim vratima.

Ključevi ne ostavljaju trag korišćenja

Ne možete da vidite da li je i kada neko koristio ključ, pa ne znate ko je ušao ili u koje vreme.

Ključevima je teško upravljati

Ako neko treba da uđe u veći broj različitih zgrada i soba, trebaće mu veliki broj ključeva koji su nezgodni za nošenje i upotrebu. Može biti teško zapamtiti koji je ključ za koja vrata, a prevelik je sigurnosni rizik da ih označite.

Povećana kontrola i sigurnost

Korišćenjem sistema za elektronsku kontrolu pristupa možete izbeći nedostatke upotrebe mehaničkih ključeva i takođe steći mnogo više kontrole.

Upravljaće time:

Ko ima pristup

Na primer, možda želite samo da dozvolite automatski pristup zaposlenima, dok biste želeli da se posetioci i izvođači radova prijave na recepciji po dolasku.

Za koja vrata imaju pristup

Možda želite da samo neki ljudi uđu u određena područja. Na primer, želite da samo tehničari pristupe vašim laboratorijama.

U kom vremenskom periodu mogu imati pristup

Izvođačima i novom osoblju pristup može biti dozvoljen samo tokom njihovog standardnog rasporeda smena, dok zaposleni na višoj poziciji može ući u zgradu u bilo kom trenutku.

Pod kojim uslovima im je dozvoljen pristup

Na primer, možete da podesite svoj sistem tako da podizvođači imaju pristup samo ako pokažu svoj sertifikat.

Ono što vam daje još veću kontrolu je to što vam dobar sistem kontrole pristupa omogućava podešavanje ovih parametara za svakog pojedinca. A možete ih brzo i lako ažurirati kad god je potrebno.

Takođe će vam pokazati ko je gde i kada pristupio, tako da je lakše, ukoliko dođe do incidenta, utvrditi ko je mogao biti umešan.

Raznovrsni identifikatori za rešenja kontrole pristupa

Pristupne kartice su i dalje najčešći identifikatori koji se koriste u sistemima za kontrolu pristupa. Prinesete svoju karticu čitaču i, ako su svi uslovi postavljeni u sistemu ispunjeni, dozvoljen vam je ulaz.

Postoje i druge opcije sem kartica, a neke nude viši nivo zaštite.

Ključne metode identifikacije su:

Nešto što posedujete - poput pristupne kartice, značke ili druge vrste identifikacione oznake.

Nešto što znate - na primer PIN ili lozinka.

Nešto što je deo vas - biometrijski identifikatori poput otiska prsta ili zenica.

Svaka metoda identifikacije ima prednosti i nedostatke, pa način odabira zavisi od situacije. Na primer, možete odabrati jedan metod za spoljna vrata, a drugi za unutrašnja vrata.

Takođe možete kombinovati dve metode identifikacije da biste povećali svoje bezbednosne standarde. To se naziva verifikacija - prvi metod koristite da biste se identifikovali, a drugi da biste potvrdili da ste to vi. Dakle, za sobu u kojoj se nalazi vredna roba možete zatražiti od ljudi da koriste njihovu pristupnu karticu za identifikaciju, a zatim zatražiti da ostave PIN ili predaju otisak prsta na verifikaciju.

Poboljšajte efikasnost integracijom

Kada je reč o odlučivanju ko ime pristup čemu, obično su uključena različita odeljenja. To može uključivati ljudske resurse, menadžment objekta i IT, kao i obezbeđenje. Svako od ovih odeljenja često ima svoj sistem koji funkcioniše nezavisno. To je ipak neefikasno i može dovesti do propusta koje predstavljaju značajan bezbednosni rizik.

Za optimalnu sigurnost i efikasnost, svi sistemi bi trebali biti usklađeni. Sistem kontrole pristupa koji ima mogućnost integracije sa drugim sistemima može imati sposobnost da sve poveže.

Onlajn sistem kontrole pristupa

Njime se upravlja preko onlajn kontrolne table, tako da se možete prijaviti sa bilo koje lokacije. Da biste sistemu dodali više funkcionalnosti, jednostavno odaberite dodatne opcije koristeći softver za kontrolu pristupa.

Integriše se sa širokim spektrom tehnologija, uključujući video nadzor i biometrijske čitače. Ima fleksibilnost da se lako skalira, tako da možete da izgradite i proširite sistem kontrole pristupa po vašoj meri.

Pročitajte više