Instalacioni vod


Svi materijali koji se koriste u proizvodnji ovih instalacionih kablova su bez halogena. Instalacioni kablovi bez halogena ne sadrže PVC, a njihovi proizvodni materijali se lako recikliraju. Plastični i izolacioni materijali koji se koriste u kablovima za instalaciju bez halogena su polimeri koji se odnose na ROHS direktivu i koji ne sadrže kadmijum, živu, olovo, hrom ili bromovana sredstva za zaštitu od požara.

Instalacioni kablovi bez halogena stvaraju samo malu količinu dima i ne šire vatru pojedinačno ili u snopovima. Ovi kablovi su pogodni za sve instalacije i posebno ih treba koristiti u područjima u kojima ima puno ljudi i koje je teško evakuisati. Tu spadaju bolnice, dnevni centri, restorani, škole, starački domovi, javne zgrade i svi pravci za vanredne izlaske.

Pročitajte više