HIKVISION - Alarmni sistemi


HIKVISION - Alarmni sistemi

Hikvision je vodeći svetski dobavljač IoT rešenja sa osnovnom kompetencijom za video. Predstavljajući široku i visoko kvalifikovanu radnu snagu za istraživanje i razvoj, Hikvision proizvodi čitav niz sveobuhvatnih proizvoda i rešenja za širok spektar vertikalnih tržišta. Pored industrije bezbednosti, Hikvision proširuje svoj domet i na tehnologiju pametnih kuća, industrijsku automatizaciju i automobilsku elektroniku, kako bi postigao svoju dugoročnu viziju. Hikvision proizvodi takođe pružaju moćnu poslovnu inteligenciju za krajnje korisnike, što može da omogući efikasnije poslovanje i veći komercijalni uspeh.

Pogledajte našu ponudu HIKVISION alarmnih sistema.

Pročitajte više