HARD DISKOVI


Hard disk (HDD) je elektro-mehanički uređaj za čuvanje podataka koji koristi magnetnu memoriju za smeštanje i preuzimanje digitalnih informacija pomoću jednog ili više krutih brzo okretnih diskova (ploča) obloženih magnetnim materijalom. Ploče su uparene sa magnetnim glavama, obično raspoređenim na pokretnoj ruci aktuatora, koja čita i upisuje podatke na površine ploče. [2] Podaci se čitaju nasumičnim pristupom, što znači da se pojedinačni blokovi podataka mogu skladištiti ili preuzeti u bilo kom redosledu, a ne samo uzastopno. HDD-ovi su vrsta stabilne memorije koja zadržava skladištene podatke čak i kada su isključeni.

IBM ih je plasirao 1956. godine, a postali su rani dominantni uređaj za skladištenje računara opšte namene do ranih 1960-ih. Neprekidno se poboljšavajući, HDD-ovi su zadržali ovaj položaj u modernoj eri servera i ličnih računara. Više od 224 kompanije proizvelo je HDD-ove istorijski, mada nakon opsežne konsolidacije industrije većinu jedinica proizvode Seagate, Toshiba i Western Digital. HDD-ovi dominiraju u količini proizvedene memorije (egzabajti godišnje) za servere.

Pročitajte više