Digital TV \ Prespojni kablovi


Digital TV \ Prespojni kablovi

Digitalna televizija (DTV ili Digital TV) je prenos televizijskih audiovizuelnih signala pomoću digitalnog kodiranja, za razliku od ranije televizijske tehnologije koja je koristila analogne signale. U vreme svog razvoja smatrao se inovativnim napretkom i predstavljao je prvu značajnu evoluciju u televizijskoj tehnologiji od televizije u boji 1950-ih. Savremena digitalna televizija prenosi se u visokoj rezoluciji (HDTV) sa većom rezolucijom od analogne TV. Obično koristi drugačiji odnos širine i visine (najčešće 16:9) za razliku od užeg formata analognog TV-a. Ekonomičnije koristi oskudni prostor radio spektra i može da emituje do sedam kanala u istoj širini opsega kao jedan analogni kanal, a uz to omogućava mnoge nove funkcije koje analogna televizija ne može.

Kada je satelitska televizija prvi put stigla na tržište početkom devedesetih, kućne antene bile su skupe metalne jedinice koje su zauzimale ogroman deo dvorišnog prostora. U ove rane godine, samo oni najtvrdokorniji TV obožavatelji prošli bi kroz svu muku i trošak sastavljanja svog sistema. Satelitsku TV bilo je mnogo teže dobiti od klasične i kablovske.

Danas vidite kompaktne satelitske antene na krovovima širom sveta. Vozite seoskim predelima van domašaja kablovskih kompanija i naći ćete satelitske antene u gotovo svim kućama. Glavne kompanije sa satelitskom televizijom svakodnevno namamljuju sve više potrošača uz filmove, sportske događaje i vesti iz celog sveta i obećanja o visokom kvalitetu slike i zvuka.

Satelitska TV nudi mnogo rešenja za probleme klasične i kablovske televizije. Iako se tehnologija satelitske televizije i dalje razvija, već je postala popularni izbor za mnoge TV gledaoce.

SET TOP BOX - DIGITAL TV - Digitalni zemaljski risiveri DVB-T2. Zvanični žig GARANCIJE DIGITAL TV za uređaj DVB-T2 BEAR DTV-202 dobijen od Ministarstva.

Pročitajte više