Digital signage i prateća oprema


Digital signage i prateća oprema

Digitalna reklama (Digital signage) je centralno kontrolisana platforma za distribuciju sadržaja pomoću koje se reprodukuje digitalni sadržaj na jednom ili više ekrana. Ekrani sa digitalnim natpisima koriste se za prenos različitih oblika informacija.

Pogledajte našu ponudu digital signage i prateće opreme.

Pročitajte više