Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa


Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa

Potražnja za biometrijskim čitačima je u porastu, jer ljudi nastoje da učine svoj život i radno okruženje sigurnijim, a da ne ugrožavaju korisničku udobnost. Pogledajte našu ponudu biometrijskih čitača.

Takođe, nudimo i izbor terminala za kontrolu pristupa. Ovi se sistemi oslanjaju na efikasnu i sigurnu komunikaciju između svih komponenti, a to se u sistemu postiže kombinacijom standardnih sigurnih protokola poput HTTPS-a i vlasničkih, koji rade na privatnim ili javnim IP mrežama i na specijalizovanim terenskim magistralama.

Pročitajte više