Audio sistemi


Audio sistemi

Audio interfon je komunikacioni uređaj koji omogućava komunikaciju do ulazne tačke. Audio interfoni se obično sastoje od pozivnog mesta na ulazu i slušalice tipa telefona unutar objekta. Interfon se obično može podesiti za otvaranje kapije ili vrata direktno sa slušalice.

Pogledajte ponudu naših audio interfonskih sistema.

Pročitajte više