Akumulatori


Akumulatori

Akumulatori su skup jedne ili više ćelija čije hemijske reakcije stvaraju protok elektrona u kolu. Svi akumulatori sastoje se od tri osnovne komponente: anoda ('-' strana), katoda ('+' strana) i neka vrsta elektrolita (supstanca koja hemijski reaguje s anodom i katodom).

Akumulatori se sastoje od tri osnovne komponente: anode, katode i elektrolita. Često se koristi separator da se spreči dodirivanje anode i katode, ako elektrolit nije dovoljan. Da bi se ove komponente skladištile, akumulatori obično imaju neku vrstu kućišta.

Punjiva baterija, akumulatorska baterija ili sekundarna ćelija (ili arhaično akumulator) je vrsta električne baterije koja se može puniti i prazniti, za razliku od jednokratne ili primarne baterije, koja se u potpunosti isporučuje napunjena i baca se nakon upotrebe.

Pročitajte više